»Thông báo tuyển sinh »Hình thức đào tạo từ xa

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Trung cấp Nghề Dĩ An (02 Jun 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Trung cấp Nghề Dĩ An

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (02 Jun 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên
Ngành đào tạo:
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Tài chính Ngân hàng
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên
Ngành đào tạo:
 • Luật kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Ngôn ngữ Anh
 • Tài chính Ngân hàng
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đối tượng và thời gian đào tạo:
 • Từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.
 • Từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên
Ngành đào tạo:
 • Luật kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 ngành Xã hội học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 ngành Xã hội học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai