»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 (18 Aug 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017
Địa điểm phát và nhận hồ sơ:
  • Sinh viên download hồ sơ tại website của Trung tâm Đào tạo Từ xa theo địa chỉ sau http://www.oude.edu.vn/student/mẫu-đơn-68/ hoặc nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa.
  • Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa (Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2017 (trừ Chủ nhật và ngày lễ).

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017 (13 Jul 2017)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017 (13 Jul 2017)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017 (13 Jul 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017