»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (04 Mar 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 Tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Ngành tuyển sinh:
  • Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng
  • Quản trị kinh doanh
  • Kế toán

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (04 Mar 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Ngành tuyển sinh: Luật

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (26 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (21 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (21 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (21 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau