»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương) (07 Aug 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương) (07 Aug 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương)
Ngành tuyển sinh: Luật

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương) (07 Aug 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương)
Ngành tuyển sinh:
  • Quản trị kinh doanh
  • Luật kinh tế
  • Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng
  • Công nghệ sinh học
  • Công nghệ sinh học chuyên ngành Quản lý môi trường
  • Công nghệ sinh học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tu Mơ Rông (06 Aug 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tu Mơ Rông
Ngành tuyển sinh: Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tu Mơ Rông (06 Aug 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tu Mơ Rông
Ngành tuyển sinh: Luật

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 11 năm 2019) (02 Aug 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 11 năm 2019)