»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Gò Vấp (13 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Gò Vấp

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè (13 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định (13 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019) (17 Jan 2019)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019) (17 Jan 2019)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019) (17 Jan 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019)