»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017 (13 Jul 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 (28 Jun 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
  • Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo Từ xa (Bộ phận tiếp sinh viên) – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2017 (trừ Chủ nhật và ngày lễ).
  • Khai giảng khóa mới: đầu tháng 8/2017

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (04 Jun 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười (04 Jun 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận (02 Jun 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (02 Jun 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận