»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019) (17 Jan 2019)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019) (17 Jan 2019)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019) (17 Jan 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019) (17 Jan 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (đợt 1 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (đợt tháng 3 năm 2019) (17 Jan 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (đợt tháng 3 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (21 Nov 2018)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Ngành tuyển sinh: Kinh tế chuyên ngành Quản lý công