»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc chiêu sinh đại học ngành Quản lý xây dựng hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 (31 Oct 2015)

Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
 • Địa điểm học: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/2/2016
 • ​​Khai giảng: đầu tháng 3/2016

Thông báo về việc chiêu sinh đại học ngành Luật kinh tế hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 (31 Oct 2015)

Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
 • Địa điểm học: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2015.
 • Khai giảng: dự kiến ngày 19/12/2015

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật số 2 Biên Hòa (08 Oct 2015)

Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật số 2 Biên Hòa.
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
 • Địa điểm học: Trường Trung cấp nghề KTKT số 2 Biên Hòa.
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2015
 • Khai giảng: dự kiến vào tháng 11/2015

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang (08 Oct 2015)

Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang.
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
 • Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang.
 • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2015.
 • Khai giảng: dự kiến vào tháng 11 năm 2015.

Thông báo Về việc tuyển sinh đại học bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (21 Sep 2015)

Tuyển sinh đại học bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2015 tổ chức học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre.
1. Nhận hồ sơ:
 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2015
 • Nơi nhận: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre
2. Tổ chức ôn thi:
 • Thời gian đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2015
 • Thời gian ôn thi: từ ngày 23/10 đến 13/11/2015
3. Tổ chức thi tuyển và khai giảng:
 • Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: ngày 21,22/11/2015
 • Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 01/2016