»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (21 Feb 2020)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (21 Feb 2020)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa (21 Feb 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Cơ sở 2 (Long Bình) (21 Feb 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Cơ sở 2 (Long Bình)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (21 Feb 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh