»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại trường Trung cấp nghề Dĩ An – Bình Dương (10 Oct 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 được tổ chức tại trường Trung cấp nghề Dĩ An – Bình Dương

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (30 Sep 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai
Ngành đào tạo:
  • Luật

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (30 Sep 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016
Ngành đào tạo:
  • Luật

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học bằng thứ hai hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (30 Sep 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học bằng thứ hai hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngành đào tạo:
  • Luật kinh tế;
  • Quản trị kinh doanh;
  • Kế toán.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (30 Sep 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngành đào tạo:
  • Luật;
  • Luật kinh tế;
  • Ngôn ngữ Anh.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (30 Sep 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngành đào tạo:
  • Quản trị kinh doanh;
  • Kế toán.