»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Cơ sở Ninh Hòa (20 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Cơ sở Ninh Hòa

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8 (20 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 8

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (20 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (15 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long