»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (27 Dec 2019)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật Tổng hợp (27 Dec 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật Tổng hợp

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trường Cao đẳng Viễn Đông (27 Dec 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trường Cao đẳng Viễn Đông

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (16 Oct 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 5 (Ninh Hòa) (16 Oct 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 5 (Ninh Hòa)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa đợt 2 năm 2019 tại Trường Cao đẳng Kiên Giang (16 Oct 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa đợt 2 năm 2019 tại Trường Cao đẳng Kiên Giang