»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (27 Dec 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 (21 Dec 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2017 (trừ Chủ nhật và ngày lễ).
Khai giảng khóa mới: cuối tháng 3/2017

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên
Ngành đào tạo:
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Tài chính Ngân hàng
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên
Ngành đào tạo:
 • Luật kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Ngôn ngữ Anh
 • Tài chính Ngân hàng
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đối tượng và thời gian đào tạo:
 • Từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.
 • Từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc đã có bằng tốt nghiệp đại học.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên
Ngành đào tạo:
 • Luật kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 ngành Xã hội học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (24 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 ngành Xã hội học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai