»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học bằng thứ hai hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (23 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học bằng thứ hai hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (23 Nov 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất (10 Oct 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại Trung tâm Dạy nghề huyện Thống Nhất

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại Trung tâm GDTX&KTTH-HN huyện Cần Đước, tỉnh Long An (10 Oct 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016, lớp học được tổ chức tại trường Trung cấp nghề Dĩ An – Bình Dương (10 Oct 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 được tổ chức tại trường Trung cấp nghề Dĩ An – Bình Dương

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (30 Sep 2016)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2016 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai
Ngành đào tạo:
  • Luật