»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2019) (27 Mar 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2019) (27 Mar 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (04 Mar 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (04 Mar 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Chánh (04 Mar 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Chánh
Ngành tuyển sinh:
  • Ngôn ngữ Anh
  • Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng
  • Kế toán

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Chánh (04 Mar 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bình Chánh
Ngành tuyển sinh: Luật