»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Nhà Bè (21 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm GDNN – GDTX huyện Nhà Bè

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm GDTX – GDNN huyện Nhà Bè (20 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm GDTX – GDNN huyện Nhà Bè

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (20 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (20 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
Ngành tuyển sinh:
  • Tài chính Ngân hàng
  • Quản trị kinh doanh

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (20 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
Ngành tuyển sinh:
  • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Gò Vấp (13 Feb 2019)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Gò Vấp