»Thông báo tuyển sinh
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (12 Mar 2018)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ (12 Mar 2018)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2018 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (12 Mar 2018)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2018 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2018 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (12 Mar 2018)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2018 Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa (08 Feb 2018)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa (08 Feb 2018)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2018 tại Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa