»Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Viễn Đông (10 Nov 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trường Cao đẳng Viễn Đông

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2018 tại Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa (10 Nov 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2018 tại Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm GDNN-GDTX Quận Thốt Nốt (10 Nov 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm GDNN-GDTX Quận Thốt Nốt

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước (10 Nov 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước
Ngành tuyển sinh:
  • Quản trị kinh doanh
  • Kế toán
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển đầu vào, không thi tuyển.
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học.
Thời gian đào tạo: 2 năm. 

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước (10 Nov 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước
Ngành tuyển sinh
  • Kinh tế chuyên ngành Kinh tế - Luật
  • Luật
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển đầu vào, không thi tuyển.
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
Thời gian đào tạo: 4 năm. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long (21 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2017 tổ chức học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long