Công nghệ


Tiếp thu có chọn lọc các công nghệ đào tạo trên thế giới, Trường đã và đang triển khai mạnh mẽ các ứng dụng hiện đại và thích hợp.
Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống của 10 nhà ung cấp khóa học trực tuyến lớn trên thế giới (EdX, Coursera, Canvas,…) và trải nghiệm với các đối tác lớn trên thế giới, những công nghệ phổ biến trong đào tạo hiện nay đã được Trường chọn lọc và triển khai một cách sáng tạo để thích hợp với học viên ở các khu vực có điều kiện khác nhau.  
Theo đó, mọi học viên theo học theo phương thức Từ xa và Vừa làm vừa học đều được cấp quyền sử dụng các ứng dụng (Apps) hiện đại của Google dành riêng cho giáo dục (Apps bởi Google cấp bởi OU). Học viên chỉ một lần đăng nhập có thể truy cập tất cả các thông tin cần thiết.
Hệ thống học trực tuyến e-learning (Moodle) đã được sử dụng hơn một thập kỷ nay tại Trường đang tiếp tục được hiệu chỉnh và nâng cấp để cung cấp cho học viên các dịch vụ thân thiện và dễ sử dụng.
Website của Trường sử dụng thuận lợi cả trên máy vi tính và các thiết bị di động, đồng thời tích hợp với các ứng dụng Google và Moodle hỗ trợ tối đa cho người học. Hệ thống tổng đài 1900 6493 được đưa vào sử dụng giúp giảm chi phí liên hệ cho học viên và nhanh chóng nhận được các tư vấn cần thiết.