»Tổ chức nhân sự
PGS. TS. Vũ Hữu Đức
Phó hiệu trưởng - Giám đốc TT ĐTTX
Th.S Nguyễn Thị Anh Thảo
Phó giám đốc
TS. Nguyễn Văn Vẹn
Phó giám đốc
Th.S Hứa Văn Đức
Phó giám đốc
TỔ ĐÀO TẠO
Phạm Vinh Quang
Tổ trưởng
Nguyễn Quang Thái
Chuyên viên
Trần Thị Hoa
Chuyên viên
Nguyễn Đức An
Chuyên viên
Nguyễn Diễm Kiều
Chuyên viên
TỔ HỒ SƠ
Lưu Thái Chấn
Tổ trưởng
Trần Quỳnh Châu
Chuyên viên
Lê Hồng Thi
Chuyên viên
TỔ TIẾP HỌC VIÊN
TƯ VẤN HỌC TÂP
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Tổ trưởng
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chuyên viên
Mạc Thị Ngọc Mỹ
Chuyên viên
Võ Thị Hồng Nhung
Chuyên viên
TỔ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
Âu Anh Thông
Tổ trưởng
Phạm Viết Luật
Chuyên viên
Nguyễn Lê Khang
Chuyên viên
Dương Thanh Sang
Chuyên viên
Nguyện Tiến Hoàn
Chuyên viên
Phùng Hoàng Việt Quốc
Chuyên viên
TỔ HỌC LIỆU
Dương Văn Nhường
Chuyên viên
Nguyễn Thị Bình
Chuyên viên
Nguyễn Nhật Quang
Nguyễn Hoàng Vũ
Chuyên viên
TỔ HÀNH CHÁNH
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tổ trưởng
Huỳnh Nguyễn Tuyết Quyên
Chuyên viên
Lê Thành Phương
Chuyên viên
Lê Quỳnh Trâm
Chuyên viên
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Sinh