Thông tin tốt nghiệp

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc gia, hoạt động theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX” được ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Nhiệm vụ trọng tâm của Trung Tâm GDTX tỉnh là đáp ứng tối đa nhu cầu học tập thường xuyên và đa dạng của mọi người trong cộng đồng (không kể tuổi, trình độ học vấn, thành phần trong xã hội…) nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức hoạt động đa dạng, linh hoạt, với nhiều hình thức học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học tập.
 
Trung tâm GDTX tỉnh là nơi mà ai có nhu cầu học tập đều tìm thấy ở đó một tổ chức hoạt động giáo dục có nội dung học, hình thức học mà mình hài lòng nhất, giúp mình có thêm những hiểu biết cần thiết để hòa nhập với cộng đồng, mưu cầu hạnh phúc.
 
Trung tâm đã và đang liên kết với nhiều Trường đại học, Cao đẳng công lập trong cả nước để tổ chức đào tạo những chuyên ngành về kinh tế, kỹ thuật, xã hội nhân văn mà địa phương có nhu cầu.
 
Qua hơn 30 năm hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đã có hơn 1 vạn học viên tham gia các khóa bồi dưỡng dài hạn về quản lý kinh tế ngành (thời kỳ 1977 – 1987), và bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thời kỳ đổi mới. Đã có trên 6000 học viên tốt nghiệp các khóa đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đang công tác ở hầu khắp các cơ quan, đơn vị từ xã phường đến huyện, tỉnh, nhiều người trong số đó đã và đang giữ vị trí là cán bộ chủ chốt của tỉnh và huyện, nhưng đông đảo nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của hầu khắp các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
 
Thông tin liên hệ
TTGDTX Tỉnh Bình Định
35 Nguyễn Huệ - TP Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại: (056) 3892207 - 3892319
Fax: (056) 3892688