»Đơn vị liên kết đào tạo »Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau
Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 5986/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 09 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặc dù là một đơn vị còn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Ban Giám hiệu luôn xác định quyền lợi người học là trên hết, lấy người học làm trung tâm, để người học Cà Mau có điều kiện tiếp xúc, học tập kinh nghiệm quản lý, kiến thức chuyên môn ở trình độ cao từ những cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn chuyên sâu về từng lĩnh vực; trường đã không ngại khó trong việc đặt vấn đề liên kết với các trường đại học, học viện chuyên sâu của từng lĩnh vực. Mà Trường Đại học Mở TP. HCM là đơn vị liên kết đào tạo đáng tin cậy và chúng tôi tin tưởng khi thực hiện các chỉ tiêu ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực từ năm 2002 đến nay.
 
Để tạo cơ hội học tập cho cộng đồng, góp phần thực hiện xã hội hóa trong đào tạo theo nhu cầu của người học, nâng cao dân trí ở tỉnh nhà, từ năm 2002 đến nay Trường đã thực hiện liên kết với Trường Đại học Mở TP. HCM để chiêu sinh các lớp đại học theo hình thức đào tạo từ xa theo học chế tín chỉ gồm các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế luật, Tài chính ngân hàng, Xây dựng, Luật kinh tế, Luật, Công nghệ thông tin – chuyên ngành Khoa học máy tính… với trung bình mỗi năm học có trên 160 lượt học viên tham gia và trên 120 sinh viên tốt nghiệp ra trường mỗi năm. Công tác quản lý các lớp liên kết đào tạo đều được thực hiện đúng theo quy chế của Bộ GD& ĐT.
 
Qua 13 năm liên kết đào tạo với Trường Đại học Mở TP. HCM, các chương trình đào tạo đã đáp ứng được phần nào cho người dân có nhu cầu tham gia học tập để mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ dân trí, đặc biệt cho nhân dân ở những xã vùng ven điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn và góp phần vào sự thành công trong nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực ở địa phương.
 
Thông tin liên hệ
Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
126, Đường 3/2, Phường 6, TP. Cà Mau
Điện thoại: 07803838277 – 07803565517
 
Cộng tác viên: Quách Vũ 
Điện thoại: 0918112890

Thông báo tuyển sinh