»Đơn vị liên kết đào tạo »Trường Chính trị Đồng Tháp
Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TW ngày 05/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Hướng dẫn số 07-CT/TW ngày 28/7/1995 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 88-QĐ-TW”; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 06/01/1995 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hợp nhất Trường Đảng, Trường Hành chính và các Trường Đoàn thể thành Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Theo Quyết định số 04/QĐ-TL ngày 16/01/1995 của UBND tỉnh Đồng Tháp, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp được thành lập.
 
Những ngày đầu thành lập, Trường còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn tạm bợ, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và điều kiện sinh hoạt ăn, ở của học viên và giảng viên chưa đáp ứng đủ. Trải qua chặng đường 20 năm hình thành và phát triển, hiện nay cơ sở vật chất của trường khá khang trang, các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, bố trí phòng học được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu đào tạo trong thời kỳ mới . Trường đã mở được tổng số 743 lớp với 71.906 học viên.
 
Năm 2007, Trường bắt đầu liên kết với Trường Đại học Mở TP. HCM để mở các lớp Đại học hệ từ xa. Đến nay đã mở được 10 lớp với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế, Kế toán, Kinh tế luật, trong đó đã bế giảng được 08 lớp. Hiện tại còn 02 lớp với 02 chuyên ngành là Quản trị kinh doanh và Luật kinh tế.
 
Năm 2014, Trường Đại học Mở TP. HCM còn phối hợp mở 04 lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên của Trường với các chuyên đề: Cải cách hành chính các nước trên thế giới; Thành tựu khoa học tự nhiên thế kỷ 21; Học thuyết kinh tế đương đại; Xung đột và giải quyết xung đột trong xã hội.
 
Qua nhiều thế hệ, học viên sinh viên tốt nghiệp từ các khóa đào tạo liên kết giữa Trường và Trường Đại học Mở TP. HCM đã đạt được nhiều thành tựu ở các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Điển hình có thể kể đến như:
  1. Phạm Hữu Quá, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang;
  2. Mai Hoàng Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang;
  3. Mật Bích Khuầy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang;
  4. Huỳnh Trí Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sa Đéc.
 
Thông tin liên hệ
411, Phạm Hữu Lầu, Khóm 3, Phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: 0673 861 409
Fax: 0673 861 185
 
Cộng tác viên: Nguyễn Thị Duyên
Điện thoại: 0122 4869 965
 

Thông báo tuyển sinh