»Đơn vị liên kết đào tạo »Trung tâm Đào tạo Liên kết – Trường Đại học Trà Vinh
Trung tâm Đào tạo Liên kết được thành lập theo Quyết định số 496/QĐ – ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh; là cơ sở đào tạo thuộc Trường Đại học Trà Vinh, thực hiện chức năng liên kết với các Viện, Trường, cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo tại tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương.
 
Trung tâm bắt đầu liên kết với Trường ĐH Mở Tp.HCM từ năm 2002. Trong thời gian liên kết đã mở được tổng cộng: 21 lớp ở các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế - Luật, Công tác xã hội, Luật kinh tế với loại hình đào tạo vừa làm vừa học, từ xa. Sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả và trách nhiệm giữa Trung tâm Đào tạo Liên kết Trà VinhTrường ĐH Mở Tp. HCM trong 13 năm qua đã góp phần kịp thời cung cấp một đội ngũ nhân lực chất lượng, với gần 1600 người được đào tạo bậc cử nhân, đảm nhận các vị trí công tác thích hợp tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh. Chính đội ngũ nhân lực chất lượng này đã đóng góp một phần đáng kể trong sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của Tỉnh nhà trong những năm qua.
 
Hiện nay Trường Đại học Mở Tp. HCM đang liên kết với Trung tâm Đào tạo Liên kết – Trường ĐH Trà Vinh để đào tạo các ngành và hình thức sau:
  1. Ngành Công tác Xã Hội, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học
  2. Ngành Luật Kinh tế, hình thức đào tạo Vừa làm vừa học.
 
Thông tin liên hệ
Trung tâm Đào tạo Liên kết – Trường ĐH Trà Vinh
362 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0743 865 088 – 0743 865 992
Fax: 0743 866 324
 
Người liên hệ:
+ Trang Ngọc Tường Vi, chuyên viên trực tiếp quản lý lớp học.
Điện thoại: 0973 494 929
         
+ Nguyễn Đức Dũng, chuyên viên quản lý Website của Trung tâm.
Điện thoại: 0908 683 711

Thông báo tuyển sinh