»Đơn vị liên kết đào tạo »Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (TTGDTX tỉnh BR – VT) được thành lập ngày 01 tháng 3 năm 1994 theo Quyết định Số 104/QĐ.UBT của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trung tâm GDTX tỉnh BR - VT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục tiêu và sứ mệnh của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là:
  • Góp phần đáp ứng tối đa nhu cầu học tập của mọi người trong cộng đồng (không kể tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hội…) nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh BR – VT, tham gia xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để mọi công dân học tập suốt đời, chìa khoá thành công.
  • Là nơi mà ai có nhu cầu học tập đều tìm thấy ở đó một tổ chức hoạt động giáo dục có nội dung, hình thức học mà mình hài lòng nhất, giúp mình thêm những hiểu biết cần thiết để hoà nhập cộng đồng, mưu cầu hạnh phúc.
Một trong những hoạt động nổi bật của Trung tâm là liên kết với Trường Đại học Mở TP. HCM để đào tạo các ngành Quản trị Kinh doanh, Luật Kinh tế, Kế toán, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp… theo hình thức Đào tạo từ xa.
 

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 139, Phan Chu Trinh; Phường 2; TP. Vũng Tàu; tỉnh BR – VT 
Điện thoại: 0643. 852. 427; 0643. 522. 738
Fax: 0643.522. 987
Website: http://trungtamgdtx-brvt.edu.vn/vi/
Email: tuvan@oude.edu.vn

Thông báo tuyển sinh