»Đơn vị liên kết đào tạo »Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bạc Liêu
Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu tiền thân là khoa Đại học tại chức Minh Hải được thành lập từ 1979, năm 1986 nhập vào Phân hiệu Đại học Minh Hải, năm 1989 đổi tên thành Trung tâm Đại học tại chức Minh Hải. Ngày 01/01/1997 tỉnh Bạc Liêu được tái lập, Trung tâm Đại học tại chức Minh Hải được đổi tên thành Trung tâm tại chức Bạc Liêu. Từ 11/11/1997 đến nay được đổi tên thành Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu.
 
Trung tâm GDTX tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức các lớp liên kết đào tạo với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1995. Các lớp đã liên kết đào tạo ở nhiều hình thức đào tạo, bao gồm: Đại học hệ tại chức (ngành Đông Nam Á); các lớp Đại học hệ Từ xa (Luật, Xã hội học, Kinh tế Luật, Kết toán, Quản trị kinh doanh,…); các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ (Đấu thầu, Kế toán trưởng Hành chánh sự nghiệp, Doanh nghiệp…).
 
Điểm nổi bật trong công tác liên kết đào tạo đại học với Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua chính là việc tổ chức lớp đại học hệ tại chức ngành Đông Nam Á học cho 160 sinh viên, số sinh viên này khi tốt nghiệp ra trường đa số trở thành cán bộ chủ chốt cấp tỉnh của hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Ngoài ra, Trung tâm còn liên kết với Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 4 lớp Đại học hệ từ xa đặt tại 4 huyện của tỉnh Bạc Liêu (Đông Hải, Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân với các ngành học: Xã hội học và Kinh tế luật), số sinh viên tốt nghiệp ra trường đã bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho 4 huyện này.
 
Hiện tại Trung tâm GDTX Bạc Liêu đang cùng liên kết với Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh các ngành: Kinh tế - Luật, Luật kinh tế, Xã hội học, Quản trị kinh doanh, Kế toán và tài chính ngân hang ở hệ Đào tạo từ xa.
 
Thông tin liên hệ
Số 369, đường Võ Thị Sáu, Khóm 4, Phường 7, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Điện thoại: 07813 822780, 07813 822357
Fax: 07813 822357
 
Người liên hệ: Liêu Minh Toàn, phó giám đốc TT GDTX Bạc Liêu
Điện thoại: 0918 345298
 

Thông báo tuyển sinh