»Đơn vị liên kết đào tạo »Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Ninh Thuận
Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 2007/1996/QĐ-UBND ngày 21/6/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm tổ chức và hoạt động theo Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Năm học 1997-1998 là năm học đầu tiên của đơn vị.
 
Trung tâm GDTX tỉnh có chức năng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngoài trường lớp chính quy, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên và đa dạng của mọi người trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
Căn cứ vào quy chế trên và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Trung tâm được giao thực hiện những nhiệm vụ chính sau đây:
 
- Tổ chức giảng dạy các lớp THPT-GDTX (Bổ túc THPT cũ);
 
- Liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong cả nước mở các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp hệ vừa làm vừa học, hệ từ xa,… đáp ứng nhu cầu người học;
 
- Tổ chức giảng dạy các lớp ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu người học;
 
- Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn tỉnh, xác định ngành nghề đào tạo, nội dung học tập đề xuất với Sở Giáo dục-Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức các chương trình và hình thức đào tạo phù hợp với từng đối tượng;
 
- Tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên. Phối, kết hợp với các đơn vị giáo dục trong cả nước thường xuyên tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao năng lực,… cho CB, CCVC và các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội của tỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập nâng cao trình độ của nhân dân. Là địa điểm Sở GD-ĐT triển khai đặt cơ sở tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên, CBQL ngành GD-ĐT hè hằng năm.
 
 
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 26, đường 16/4 thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068.3830366
Fax: 068.3830366
Website: http://ttgdtxninhthuan.edu.vn/
Email: tuvan@oude.edu.vn
 
 

Thông báo tuyển sinh