»Đơn vị liên kết đào tạo »Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Tiền Giang
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tiền Giang thành lập ngày 18/12/2001 theo quyết định số 819/QĐUB của UBND tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở tổ chức lại và bổ sung chức năng nhiệm vụ cho trung tâm tin học và ngoại ngữ thuộc sở GD&ĐT Tiền Giang. 
 
TTGDTX Tiền Giang là cơ sở giáo dục không chính qui trong hệ thống giáo dục quốc dân; Trung tâm có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.
 
Căn cứ vào nhiệm vụ được giao theo quyết định thành lập Trung tâm GDTX Tiền Giang, Trung tâm đã và đang liên kết với Trường Đại học Mở Tp.HCM để đào tạo từ xa các ngành: Xây dựng, Kinh tế luật, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán, Tài chánh ngân hàng.
 
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 7, Hùng Vương, F.7, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 073 3 874 898 - Fax: 073 387 0307
Email: gdtxtinh.tiengiang@moet.edu.vn

Thông báo tuyển sinh