»Sinh viên hiện tại »Thông tin tốt nghiệp »Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 (cập nhật ngày 21/06/2019)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 (cập nhật ngày 21/06/2019)


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019.
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019.
Ghi chú:
  • Danh sách vẫn tiếp tục được cập nhật.