»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Hình tốt nghiệp đợt 02 năm 2016

Hình tốt nghiệp đợt 02 năm 2016


Anh/Chị sinh viên dự lễ tốt nghiệp đợt 02 năm 2016 vui lòng xem ảnh/tải ảnh tại:
hoặc anh/chị có thể tải trọn bộ ảnh tốt nghiệp tại: