»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Hình tốt nghiệp đợt 03 năm 2014

Hình tốt nghiệp đợt 03 năm 2014


Anh/Chị sinh viên dự lễ tốt nghiệp đợt 03 năm 2014 vui lòng  xem ảnh/tải ảnh tại:
hoặc anh/chị có thể tải trọn bộ ảnh tốt nghiệp tại:
Trân trọng kính chào.