»Sinh viên hiện tại »Hình thức Vừa làm vừa học tại
Tp.HCM
»KẾ HOẠCH TỔNG HỢP THI TRẢ NỢ HÌNH THỨC VLVH KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH (Tháng 07 năm 2020)

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP THI TRẢ NỢ HÌNH THỨC VLVH KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH (Tháng 07 năm 2020)


I. Kế hoạch tổng hợp thi trả nợ hình thức VLVH Khu vực TP.HCM dự kiến thi tháng 03/2020 chuyển sang thi vào tháng 07/2020 (Click xem), kế hoạch bổ sung(Click xem).