»Sinh viên hiện tại »Thông báo »[Khẩn] Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động sinh hoạt khác để phòng tránh bão số 9

[Khẩn] Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động sinh hoạt khác để phòng tránh bão số 9


Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học về việc tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động sinh hoạt khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để phòng tránh bão số 9. Thời gian tạm dừng là từ 12 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2018.
Nhà Trường sẽ bố trí lịch học, thi và các hoạt động sinh hoạt khác bù vào thời gian thích hợp.
Trân trọng.