»Sinh viên hiện tại »Thông báo »[Khẩn] Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động sinh hoạt khác trong ngày 26/11/2018 để phòng tránh hậu quả của bão số 9

[Khẩn] Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động sinh hoạt khác trong ngày 26/11/2018 để phòng tránh hậu quả của bão số 9


Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học về việc tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động sinh hoạt khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 26 tháng 11 năm 2018 để phòng tránh hậu quả do bão số 9 có thể gây ra.
Nhà Trường sẽ bố trí lịch học, thi và các hoạt động sinh hoạt khác bù vào thời gian thích hợp.
Trân trọng.