»Sinh viên hiện tại »Hình thức Đào tạo từ xa tại
Tp.HCM
»Kế hoạch dời ngày học các môn học vào ngày 01,02/12/2018 sang tháng 01,02/2019 & Tổ chức thi cho các môn học không thi được vào ngày 24,25/11/2018

Kế hoạch dời ngày học các môn học vào ngày 01,02/12/2018 sang tháng 01,02/2019 & Tổ chức thi cho các môn học không thi được vào ngày 24,25/11/2018


1. Kế hoạch tổ chức thi lại - Hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học tại cơ sở Nguyễn Kiệm không thi được vào ca 4 - ngày 24/11/2018 và ngày 25/11/2018. (Click xem).
2. Kế hoạch tổ chức thi lại - Hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học tại cơ sở Mai Thị Lựu không thi được vào ngày 25/11/2018. (Click xem).
 
3. Kế hoạch dời ngày học các môn học vào ngày 01,02/12/2018 sang tháng 01,02/2019:
Tất cà các môn học vào ngày 01,02/12/2018 tại Mai Thị Lựu và Nguyễn Kiệm có sinh viên tham dự thi học kỳ vào ngày 02/12/2018 nên Giảng viên sẽ cho lớp nghỉ học để sinh viên yên tâm dự thi và Giảng viên sẽ dạy bù theo kế hoạch mới, phòng học, ngày thi, ca thi không thay đổi. (Click xem)
 
Mong các bạn sinh viên thông cảm vì sự cố bão số 9 phải hoãn thi ngày 25/11/2018.