»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo Kế hoạch xét, cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018

Thông báo Kế hoạch xét, cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch xét, cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau:
1. Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 21/01/2018: xét tốt nghiệp, kiểm tra các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên.
2. Ngày 22/01/2018: công bố danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trên website: www.oude.edu.vn -> sinh viên hiện tại -> trang sinh viên -> tốt nghiệp -> thông tin tốt nghiệp.
3. Từ ngày 22/01/2018 đến hết ngày 05/3/2018: tiếp nhận và xử lý thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc cấp bằng tốt nghiệp.
4. Ngày 09/3/2018: niêm yết danh sách chính thức sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp.
5. Thời gian nhận bằng tốt nghiệp dự kiến vào tháng 4 năm 2018.
Lưu ý khác:
  • Sinh viên hệ chính quy hết hạn đã chuyển qua hình thức Từ xa phải nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp tại Bộ phận Tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa (Phòng 004) – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh theo thời gian quy định.
  • Sinh viên có thể liên hệ với Trung tâm Đào tạo Từ xa để được giải đáp thắc mắc qua điện thoại: 18006119 hoặc email: tuvan@oude.edu.vn đến hết ngày 05 tháng 3 năm 2018.
Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên, các Đơn vị liên kết tiếp nhận ý kiến của sinh viên và phản hồi về Trung tâm Đào tạo Từ xa đến hết ngày 05 tháng 3 năm 2018.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết triển khai nội dung thông báo này đến sinh viên và cùng phối hợp thực hiện.
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.