»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về điều chỉnh thời gian đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 – 2018

Thông báo về điều chỉnh thời gian đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 – 2018


Thực hiện Thông báo số 1075/TB-ĐHM ngày 02 tháng 10 năm 2017 về thời gian đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ 1 năm học 2017 – 2018; nay Nhà trường điều chỉnh thời gian đóng học phí để sinh viên có tên trong danh sách tham gia điểm quá trình đến hết ngày 01/12/2017.
Lý do: Thứ Hai hàng tuần Nhà trường cập nhật dữ liệu đăng ký môn học trực tuyến vào hệ thống.
Đối tượng áp dụng: sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.