»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về danh mục môn tương đương, thay thế ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 trở về trước đối với môn học "Thiết lập và Thẩm định dự án" và môn "Quản trị chi phí"

Thông báo về danh mục môn tương đương, thay thế ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 trở về trước đối với môn học "Thiết lập và Thẩm định dự án" và môn "Quản trị chi phí"


Căn cứ biên bản họp Hội đồng khoa học số 233/2019/HĐKH-QT của Khoa Quản trị kinh doanh,
Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về danh mục môn tương đương, thay thế môn “Thiết lập và Thẩm định dự án” và môn “Quản trị chi phí” trong chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh khóa 2016 đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học, cụ thể như sau:
STT
TÊN MÔN HỌC
SỐ TÍN CHỈ
1
Quản trị chuỗi cung ứng
3
2
Dự báo trong kinh doanh
3
3
Đàm phán trong kinh doanh
3
4
Lập kế hoạch kinh doanh
3
5
Quản trị dịch vụ
3
6
Quản trị sự thay đổi
3
7
Quản trị chất lượng
3
8
Hành vi khách hàng
3
9
Nghiệp vụ ngoại thương
3
10
Nghiên cứu Marketing
3
11
Quan hệ công chúng
3
12
Hành vi tổ chức
3
13
Quản trị tiền lương
3
14
Marketing quốc tế
3
15
Thương mại điện tử
3
16
Văn hóa doanh nghiệp
3
17
Bảo hiểm xã hội
3
18
Quản trị kinh doanh quốc tế
3
19
Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
3
20
Trách nhiệm xã hội của DN
3
21
Phát triển tổ chức
3
22
Quản trị quan hệ khách hàng
3
(Lưu ý: Sinh viên chọn môn học thay thế theo danh mục trên và môn học thay thế không được trùng với các môn đã học)
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.