»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về thời điểm áp dụng quy chế đào tạo hình thức đào tạo Từ xa và Vừa học vừa làm được ban hành năm 2017

Thông báo về thời điểm áp dụng quy chế đào tạo hình thức đào tạo Từ xa và Vừa học vừa làm được ban hành năm 2017


Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-ĐHM ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức đào tạo Từ xa;
Căn cứ Quyết định số 1301/QĐ-ĐHM ngày 22 tháng 7 năm 2017 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học hình thức Vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ.
Nay Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học về việc các lớp tuyển sinh từ năm 2017 trở đi sẽ bắt đầu áp dụng Quy chế trên.
Danh sách các lớp tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy chế đào tạo hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học được ban hành năm 2017:
STT
Mã lớp
Lớp
1
TP117211
TP.HCM - Khóa T.11/2017 - TX -  Xây Dựng
2
TP117321
TP.HCM - Khóa T.11/2017 - TX - Luật Kinh Tế
3
TP117341
TP.HCM - Khóa T.11/2017 - TX - Luật
4
TP117411
TP.HCM - Khóa T.11/2017 - TX - Quản trị Kinh doanh
5
TP117621
TP.HCM - Khóa T.11/2017 - TX - Công Tác Xã Hội
6
TP117701
TP.HCM - Khóa T.11/2017- TX - Tiếng Anh
7
TP117811
TP.HCM - Khóa T.11/2017 - TX - Kế Toán
8
TP217211
TP.HCM - Khóa T.11/2017 - TX - Xây Dựng
9
TP217321
TP.HCM - Khóa T.11/2017 - TX - Luật kinh tế
10
TP217701
TP.HCM - Khóa T.11/2017 - TX - Ngôn ngữ Anh
11
TP317211
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - Xây Dựng
12
TP317321
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - Luật kinh tế
13
TP317341
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - Luật
14
TP317411
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - QTKD
15
TP317701
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - Ngôn Ngữ Anh
16
TP317811
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - Kế toán
17
TP417211
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - VB2 - Xây Dựng
18
TP417321
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - VB2 - Luật kinh tế
19
TP417411
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - VB2 - QTKD
20
TP417701
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - VB2 - Ngôn Ngữ Anh
21
TP417811
TP.HCM - Khóa 4/2017 - VLVH - VB2 - Kế toán
22
TP917211
TP.HCM - Khóa 4/2017 - LTĐH (VLVH) - Xây Dựng
23
TP917411
TP.HCM - Khóa 4/2017 - LTĐH (VLVH) - QTKD
24
TP917701
TP.HCM - Khóa 4/2017 - LTĐH (VLVH) - Ngôn Ngữ Anh
25
TP917811
TP.HCM - Khóa 4/2017 - LTĐH (VLVH) - Kế toán
26
TP917901
TP.HCM - Khóa 4/2017 - LTĐH (VLVH) - Tài chính Ngân hàng
27
TP317342
TP.HCM - Khóa 1/2018 - VLVH - Luật
28
TP317412
TP.HCM - Khóa 1/2018 - VLVH - QTKD
29
TP317702
TP.HCM - Khóa 1/2018 - VLVH - Ngôn Ngữ Anh
30
TP417702
TP.HCM - Khóa 1/2018 - VLVH - VB2 - Ngôn Ngữ Anh
Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.