»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về thời gian đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 – 2018

Thông báo về thời gian đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ I năm học 2017 – 2018


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ I năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:
  • Thời gian đăng ký và đóng học phí để có tên trong danh sách tham gia điểm quá trình: từ ngày 21/10/2017 đến hết ngày 2711/2017.
  • Thời hạn cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi là ngày 26/01/2018.
Những trường hợp đặc biệt nếu có, kính đề nghị đơn vị hỗ trợ Nhà trường phản hồi về Trung tâm Đào tạo Từ xa để xem xét và phối hợp giải quyết trên tinh thần vì sinh viên.
Nhà trường rất mong các đơn vị liên kết phối hợp thực hiện và phổ biến tinh thần thông báo này đến sinh viên.
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.