»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về thời gian đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ II năm học 2017 – 2018 tại đơn vị liên kết

Thông báo về thời gian đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ II năm học 2017 – 2018 tại đơn vị liên kết


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ II năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:
STT
Nội dung
Thời gian
1
Thời gian đăng ký môn học
Đến hết ngày 20/3/2018
2
Thời hạn đóng học phí để nhận học liệu
Trước môn học đầu tiên 10 ngày
3
Thời hạn đóng học phí để có tên trong danh sách thi
Đến hết ngày 05/6/2018
Những trường hợp đặc biệt nếu có, kính đề nghị đơn vị hỗ trợ Nhà trường phản hồi về Trung tâm Đào tạo Từ xa để xem xét và phối hợp giải quyết trên tinh thần vì sinh viên.
Nhà trường rất mong các đơn vị liên kết phối hợp thực hiện và phổ biến tinh thần thông báo này đến sinh viên.
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.