»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về thời gian đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ III năm học 2016 – 2017

Thông báo về thời gian đăng ký môn học và đóng học phí học kỳ III năm học 2016 – 2017


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ III năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:
  • Thời gian đăng ký và đóng học phí để có tên trong danh sách gửi giảng viên cho điểm quá trình: từ ngày 10/6/2017 đến hết ngày 20/7/2017.
  • Thời hạn cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi là ngày 10/10/2017.
Những trường hợp đặc biệt nếu có, đề nghị đơn vị phản hồi để Nhà trường xem xét và phối hợp giải quyết trên tinh thần vì sinh viên.
Kính mong các đơn vị liên kết phối hợp thực hiện và phổ biến tinh thần thông báo này đến sinh viên.
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.