»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về thời gian đăng ký nhận học liệu tại cơ sở Nguyễn Kiệm của học kỳ II năm học 2017 – 2018

Thông báo về thời gian đăng ký nhận học liệu tại cơ sở Nguyễn Kiệm của học kỳ II năm học 2017 – 2018


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với một số sinh viên không thể nhận học liệu qua đường bưu điện vì địa chỉ nhận không rõ ràng, Trung tâm Đào tạo Từ xa triển khai thêm dịch vụ nhận sách tại cơ sở Nguyễn Kiệm (Địa chỉ: Phòng 001, số 371 Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp - đối diện phòng bảo vệ ở tầng trệt), kế hoạch cụ thể như sau:
1. Đối với sinh viên đăng kí môn học và đóng học phí từ ngày 26/02/2018 đến 03/04/2018 có thể chọn nhận học liệu vào một trong các ngày sau: 
 • Chiều tối thứ 5 ngày 12/04/2018
 • Chiều tối thứ 6 ngày 13/04/2018
 • Ngày thứ 7 ngày 14/04/2018
2. Đối với sinh viên đăng kí môn học và đóng học phí từ ngày 04/04/2018 đến 14/04/2018) có thể chọn nhận học liệu vào một trong các ngày sau: 
 • Chiều tối thứ 5 ngày 26/04/2018
 • Chiều tối thứ 6 ngày 27/04/2018
3. Đối với sinh viên đăng kí môn học và đóng học phí từ ngày 15/04/2018 đến 24/04/2018 có thể chọn nhận học liệu vào một trong các ngày sau: 
 • Chiều tối thứ 5 ngày 03/05/2018
 • Chiều tối thứ 6 ngày 04/05/2018
 • Ngày thứ 7  ngày 05/05/2018
4. Đối với sinh viên đăng kí môn học và đóng học phí từ ngày 25/04/2018 đến 15/05/2018 có thể chọn nhận học liệu vào một trong các ngày sau: 
 • Chiều tối thứ 5 ngày 24/05/2018
 • Chiều tối thứ 6 ngày 25/05/2018
 • Ngày thứ 7 ngày 26/05/2018
5. Đối với sinh viên đăng kí môn học và đóng học phí đợt 5 từ ngày 16/05/2018 đến 05/06/2018) có thể chọn nhận học liệu vào một trong các ngày sau: 
 • Chiều tối thứ 5 ngày 14/06/2018
 • Chiều tối thứ 6 ngày 15/06/2018
 • Ngày thứ 7 ngày 16/06/2018
Những trường hợp đã đăng kí nhận học liệu trực tiếp, nếu không đến nhận trong đợt đăng kí thì sẽ nhận vào thời gian của đợt tiếp theo. Sau ngày 29/07/2018, sinh viên không đến nhận học liệu thì học liệu sẽ được hoàn trả về kho.
Những trường hợp học liệu không phát được, bưu điện trả về thì cũng sẽ được phát trực tiếp tại địa chỉ trên.  
Ghi chú:
 • Để có tên trong danh sách nhận học liệu ngoài giờ, anh/chị thực hiện như sau:
 • Thời gian phát:
+ Vào các ngày trong tuần: từ 16g00 đến 20g00
+ Thứ 7: từ 07g00 đến 15g00. 
 • Khi đến nhận học liệu, sinh viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên (hoặc CMND) và phiếu đóng tiền học phí.
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.