»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về thời gian giảng dạy và học tập trung tại các địa điểm học tập hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học và tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về thời gian giảng dạy và học tập trung tại các địa điểm học tập hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học và tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Căn cứ Thông báo số 680/TB-ĐHM ngày 28/04/2020 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về thời gian tập trung học tại Trường và tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hiện nay,
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Khoa, Ban, các Đơn vị liên kết và tất cả các sinh viên đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học về thời gian giảng dạy và học tập trung tại các địa điểm học tập, cụ thể như sau:
  1. Tập trung học tại trường, tại các đơn vị liên kết từ ngày 18/05/2020 (thứ Hai) và thực hiện học tập theo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2019-2020
  2. Trường hợp đặc biệt hoặc khi có yêu cầu sẽ tổ chức học trực tuyến qua Zoom, Google Meet.. sau khi thống nhất giữa các bên, bộ phận liên quan.
  3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng (đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn sát khuẩn hoặc xà bông trước khi vào Trường, vào lớp học).
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết, các Khoa, Ban triển khai nội dung thông báo này đến giảng viên và sinh viên phối hợp thực hiện.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.