»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc điều chỉnh học phí đối với phương thức Giáo dục Thường xuyên của Trường Đại học Mở Tp.HCM

Thông báo về việc điều chỉnh học phí đối với phương thức Giáo dục Thường xuyên của Trường Đại học Mở Tp.HCM


Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015”;
Căn cứ tình hình thay đổi trong chi phí đào tạo của phương thức Giáo dục Thường xuyên của Nhà trường;
Trường Đại học Mở TP. HCM thông báo điều chỉnh học phí đối với các lớp học thuộc phương thức Giáo dục Thường xuyên do nhà trường tổ chức như sau:
I. Nội dung điều chỉnh:
1. Đối với hình thức đào tạo Từ xa:
  • Mức học phí hiện hành:
(Đơn vị tính: đồng /tín chỉ hoặc đơn vị học trình)
Loại môn học
Văn bằng 1
Văn Bằng thứ 2
Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
Lý thuyết
 150.000
180.000
Thí nghiệm/Thực hành
170.000
200.000
  • Mức học phí điều chỉnh:
(Đơn vị tính: đồng /tín chỉ hoặc đơn vị học trình)
Khối - Ngành
Lý thuyết
Thí nghiệm/Thực hành/
Thực tập tốt nghiệp
Văn bằng 1
Liên thông
Văn bằng 2
Văn bằng 1
Liên thông
Văn bằng 2
Kinh tế - Xã hội
180.000
220.000
220.000
210.000
240.000
240.000
Kỹ thuật - Công nghệ
200.000
240.000
240.000
230.000
270.000
270.000
Mức học phí này đã bao gồm học liệu do nhà trường cung cấp ngay từ đầu mỗi học kỳ.
2. Đối với hình thức Vừa làm Vừa học:
  • Mức học phí hiện hành:
(Đơn vị tính: đồng /tín chỉ hoặc đơn vị học trình)
Loại môn học
Văn bằng 1
Văn Bằng thứ 2
Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
Lý thuyết
200.000
220.000
Thí nghiệm/Thực hành
220.000
240.000
  • Mức học phí điều chỉnh:
Đơn vị tính: đồng /tín chỉ hoặc đơn vị học trình)
Khối - Ngành
Lý thuyết
Thí nghiệm/Thực hành/
Thực tập tốt nghiệp
Văn bằng 1
Liên thông
Văn bằng 2
Văn bằng 1
Liên thông
Văn bằng 2
Kinh tế - Xã hội
230.000
240.000
240.000
240.000
250.000
250.000
Kỹ thuật - Công nghệ
270.000
280.000
280.000
280.000
300.000
300.000
Mức học phí này không bao gồm học liệu.
3. Lệ phí thi lại: bằng đơn giá của 1 tín chỉ của môn học đó. Học viên phải nộp lệ phí thi  lại cho mỗi lần thi lại, kể cả lần thi lại thứ nhất.
II. Đối tượng áp dụng:
  • Tất cả các học viên đang theo học.
  • Tất cả các trường hợp nộp học phí sau ngày 01/3/2015 đều phải áp dụng theo mức học phí điều chỉnh này (bao gồm các trường hợp nộp học phí trễ hạn, lệ phí thi lại đối với các môn đã học trước ngày 01/3/2015).
III. Thời điểm áp dụng: Bắt đầu từ ngày 01/03/2015.
Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị liên kết và các anh chị học viên.
Trân trọng kính chào./.
Anh/Chị xem thông báo gốc.