»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc dời ngày học của học viên, sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học do dịch cúm vi rút Corona gây ra

Thông báo về việc dời ngày học của học viên, sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học do dịch cúm vi rút Corona gây ra


Căn cứ Thông báo số 143/TB-ĐHM ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục lùi lịch học của học viên, sinh viên do dịch cúm vi rút Corona gây ra,
Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc dời ngày học của học viên, sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học do dịch cúm vi rút Corona gây ra, cụ thể:
Dời thời gian tập trung học tại trường và tại các Đơn vị liên kết thêm 01 tuần và thời gian tập trung học lại từ ngày 17/02/2020 (thứ Hai).
Trân trọng thông báo ./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.