»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc miễn giảm môn Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học

Thông báo về việc miễn giảm môn Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc miễn giảm môn Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học, cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên các ngành Kế toán và Ngôn ngữ Anh.
2. Điều kiện:
  • Sinh viên ngành Kế toán: đã và đang làm đúng công việc chuyên môn Kế toán hoặc Kiểm toán ít nhất 12 tháng;
  • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh: có giấy xác nhận làm việc tại nơi có sử dụng tiếng Anh từ 6 tháng trở lên;
  • Sinh viên còn đủ tín chỉ miễn giảm theo quy định miễn giảm của trường dành cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học.
3. Hồ sơ đề nghị miễn giảm môn Thực tập
+ Giấy xác nhận vị trí công việc ở đơn vị (kế toán hoặc kiểm toán) mà sinh viên đã hoặc đang làm ít nhất 12 tháng;
+ Xác nhận của bảo hiểm xã hội tại đơn vị đang công tác ít nhất 12 tháng.
  • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh nộp kèm: Giấy xác nhận làm việc tại nơi có sử dụng tiếng Anh từ 6 tháng trở lên.
4. Trình tự và quy trình xét miễn giảm: thực hiện theo quy định của Nhà trường.
5. Thời gian nộp hồ sơ: hạn cuối nộp hồ sơ miễn giảm là 06 tháng trước khi kết thúc chương trình đào tạo.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.