»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc miễn giảm môn Thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học

Thông báo về việc miễn giảm môn Thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc miễn giảm môn Thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học, cụ thể như sau:
1.Điều kiện: 
  • Sinh viên ngành Kế toán đã và đang làm đúng công việc chuyên môn Kế toán hoặc Kiểm toán ít nhất 12 tháng;
  • Sinh viên còn đủ tín chỉ miễn giảm theo quy định miễn giảm của trường dành cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học.
2.Hồ sơ đề nghị miễn giảm môn Thực tập 
  • Giấy xác nhận vị trí công việc ở đơn vị (kế toán hoặc kiểm toán) mà sinh viên đã hoặc đang làm ít nhất 12 tháng.
  • Xác nhận nộp bảo hiểm xã hội tại đơn vị ít nhất 12 tháng.
  • Mẫu đơn đề nghị miễn giảm môn học vui lòng tải về từ website: http://www.oude.edu.vn/student/mẫu-đơn-22/?page=2.
Trình tự và quy trình xét miễn giảm được thực hiện theo quy định của Nhà trường.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.