»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc ngừng cung cấp tài liệu hướng dẫn ôn tập hình thức đào tạo Từ xa kể từ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo về việc ngừng cung cấp tài liệu hướng dẫn ôn tập hình thức đào tạo Từ xa kể từ học kỳ 1 năm học 2019-2020


Căn cứ trên tình hình rà soát, cập nhật tài liệu hướng dẫn ôn tập cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa;
Căn cứ tình hình thực hiện phát học liệu cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và việc triển khai LMS cho hình thức ngoài chính quy;
Căn cứ Tờ trình số 160/TTr-ĐTTX ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Trung tâm Đào tạo Từ xa đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngừng cung cấp tài liệu hướng dẫn ôn tập hình thức đào tạo Từ xa kể từ học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học liệu chính vẫn được cung cấp).
Tài liệu hướng dẫn ôn tập được chuyển sang dạng điện tử, sinh viên có nhu cầu vui lòng truy cập theo địa chỉ http://www.oude.edu.vn/student/tài-liệu-54/
Trân trọng thông báo ./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.