»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), lễ 30/4 và 1/5 dương lịch

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), lễ 30/4 và 1/5 dương lịch


Căn cứ Điều 115 Bộ luật lao động năm 2012;
Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quản hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), Lễ 30/4 và 01/5 dương lịch như sau:
Toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên được nghỉ Lễ vào các ngày sau đây:
  • Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch): Nghỉ từ 14 tháng 4 năm 2019 (ngày Chủ Nhật) đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2019 (ngày thứ Hai, nghỉ bù);
  • Ngày 30/4 và 01/5: Nghỉ từ ngày 29 tháng 4 năm 2019 (thứ Hai) đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019 (thứ Tư), đi làm bù vào ngày 04 tháng 5 năm 2019 (thứ Bảy).
Trân trọng kính chào.