»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học

Thông báo về việc nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học


Căn cứ Thông báo số 1964/TB-ĐHM ngày 22 tháng 11 năm 2019 của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020;
Căn cứ kế hoạch học tập hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học,
Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học, cụ thể như sau:
Thời gian nghỉ tết: từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 07/02/2020.
Trân trọng ./.
Anh/Chị xem tập tin đính kèm.