»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc tài liệu ôn tập kiểm tra các môn học của học kỳ I năm học 2014 – 2015

Thông báo về việc tài liệu ôn tập kiểm tra các môn học của học kỳ I năm học 2014 – 2015


Nhằm nâng cao chất lượng học tập và hỗ trợ cho học viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học làm bài kiểm tra hiệu quả, Trường Đại học Mở Tp. HCM đã triển khai biên soạn tài liệu hướng dẫn ôn tập kiểm tra các môn học của học kỳ I năm học 2014 – 2015 và đăng trên trang web của Trường theo địa chỉ:  https://drive.google.com/open?id=0Bx0fO4e1pVZEVE8zOHNHUmJGa1k&authuser=0.
Kính đề nghị các đơn vị liên kết phối hợp thông báo nội dung công văn này đến học viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học.
Trân trọng kính chào./.
Anh/Chị xem thông báo gốc.