»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc tạm dừng việc tiếp sinh viên vào ngày thứ Bảy hàng tuần tại 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tạm dừng việc tiếp sinh viên vào ngày thứ Bảy hàng tuần tại 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh


Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng việc tiếp sinh viên vào ngày thứ Bảy hàng tuần tại 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Trường sẽ sớm thông báo đến các anh/chị sinh viên thời điểm tiếp tục triển khai việc tiếp sinh viên vào ngày thứ Bảy.
Trân trọng thông báo ./.