»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc tạm ngưng tiếp sinh viên trực tiếp của hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc tạm ngưng tiếp sinh viên trực tiếp của hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19


Căn cứ Thông báo số 546/TB-ĐHM ngày 31/03/2020 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19,
Trung tâm Đào tạo Từ xa - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tạm ngưng tiếp sinh viên trực tiếp và đóng học phí tại cơ sở Võ Văn Tần của hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học từ ngày 01/04/2020.
Về việc đóng học phí sinh viên vui lòng đóng học phí tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hoặc tại các phòng giao dịch khác của Ngân hàng Agribank trong cả nước, điện thoại hotline: 0906 2000 45
Các thủ tục hành chính khác (cấp bảng điểm, giấy chứng nhận…) sinh viên tải mẫu đơn tại http://www.oude.edu.vn/student/mẫu-đơn-22/?page=2 và gửi qua email tuvan@oude.edu.vn hoặc liên hệ Tổng đài 18006119 (phím 1) để được hỗ trợ kịp thời
Khi có thay đổi, điều chỉnh, Trung tâm Đào tạo Từ xa sẽ sớm thông báo đến sinh viên.
Trân trọng thông báo./.