»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học học theo hình thức trực tuyến trong học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học học theo hình thức trực tuyến trong học kỳ II năm học 2019 - 2020


Tính đến thời điểm hiện nay, diễn biến của dịch bệnh COVID – 19 vẫn còn phức tạp trên Thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Để đảm bảo tiến độ đào tạo, cũng như hạn chế việc trễ hạn tốt nghiệp của sinh viên, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai các môn học cho học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học. Tùy tình hình thực tế sẽ triển khai giảng dạy và học theo hình thức trực tuyến hoặc theo hình thức tập trung theo từng địa phương.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thời gian đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2019 – 2020 dành cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học trong khoảng thời gian từ ngày 05/05/2020 đến ngày 31/05/2020 (thời gian cụ thể theo Thông báo số 628/TB-ĐHM ngày 21/04/2020 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)
Sinh viên lưu ý sớm đăng ký môn học trong khoảng thời gian trên để nhận học liệu cũng như thông tin truy cập vào các lớp học trực tuyến của Nhà trường.
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.