»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc thực hiện đảm bảo an toàn cho lễ trao bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc thực hiện đảm bảo an toàn cho lễ trao bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020


Căn cứ công văn 1277/ĐHM-HCQT ngày 27/7/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19,
Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và triển khai các biện pháp phòng chống dịch, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thực hiện đảm bảo an toàn cho lễ trao bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 ngày 02/8/2020, cụ thể như sau:
1. Sinh viên thực hiện khai báo y tế trước khi vào trường (mẫu khai báo tại đây), nộp bảng kê khai y tế và được đo thân nhiệt tại cổng trường. Đeo khẩu trang khi vào trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn được bố trí tại: cổng ra vào, thang máy, sân trường…
2. Yêu cầu tất cả sinh viên có thời gian đến Đà Nẵng và trở lại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/7/2020 đến nay thực hiện tự cách ly tại nhà và không tham dự lễ trao bằng ngày 02/8/2020.
3. Đề nghị sinh viên thông báo quý thân nhân không nên tham gia buổi lễ để hạn chế việc tập trung đông người.
4. Sinh viên thường xuyên cập nhật website của Trung tâm Đào tạo từ xa (http://www.oude.edu.vn) để nắm được thông tin nếu có sự thay đổi theo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.