»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc triển khai giảng dạy theo phương thức trực tuyến các môn học của học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 dành cho sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học

Thông báo về việc triển khai giảng dạy theo phương thức trực tuyến các môn học của học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 dành cho sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học


Căn cứ Thông báo số 513/TB-ĐHM ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục lùi thời gian học, phòng chống dịch bệnh Covid-19,
Hiện tại, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ học tập, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai giảng dạy theo phương thức trực tuyến đối với những môn học còn lại của học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.
Dự kiến thời gian bắt đầu học: 04/04/2020.
Nhà Trường sẽ có thông báo cụ thể, các anh/chị vui lòng theo dõi thông báo trên website www.oude.edu.vn và email tên miền oude.edu.vn do Nhà Trường cung cấp.
Trân trọng thông báo./.