»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc triển khai thực hiện điểm đánh giá quá trình đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa

Thông báo về việc triển khai thực hiện điểm đánh giá quá trình đối với sinh viên hình thức đào tạo Từ xa


Căn cứ Quy chế đào tạo Từ xa trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo triển khai thực hiện cho điểm đánh giá quá trình đối với sinh viên tham dự các buổi hướng dẫn trên lớp hình thức đào tạo Từ xa, cụ thể như sau:
1. Điểm kiểm tra - đánh giá quá trình chiếm tỷ trọng 30% điểm tổng kết môn học, được chấm theo thang điểm 10 và bao gồm 2 thành phần, cụ thể:
  • Điểm chuyên cần và thái độ tham gia học tập 10%
  • Điểm kiểm tra quá trình học tập 20%
Cách đánh giá điểm kiểm tra quá trình được thực hiện như sau:
  • Giảng viên cho điểm quá trình dựa trên các bài tập làm tại lớp (trắc nghiệm, tự luận, bài tập nhóm, thảo luận, hoặc tham gia học qua hệ thống LMS, …) và thu bài trong thời gian hướng dẫn ôn tập hoặc giảng viên giao bài tập về nhà, sinh viên nộp bài qua email cho giảng viên.
  • Giảng viên công bố cách đánh giá điểm kiểm tra quá trình và thông báo kết quả điểm kiểm tra tại lớp hoặc qua bảng điểm email cho sinh viên trước ngày tổ chức thi kết thúc môn học, đồng thời nộp bảng điểm về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
2. Thời gian áp dụng: từ học kỳ I năm học 2017-2018.
Trân trọng kính chào./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.