»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017

Thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2017, cụ thể như sau:
1) Đối tượng: Sinh viên đã tích lũy đủ các học phần quy định của chương trình đào tạo tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2017.
2) Kế hoạch:
  • Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp theo Thông báo số 888/TB-ĐHM ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017.
  • Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Trường công bố danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trên website: http://www.oude.edu.vn/student/thông-tin-tốt-nghiệp-21/.
  • Sau ngày công bố danh sách, Trường sẽ tiếp nhận và xử lý thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc cấp bằng tốt nghiệp đến hết ngày 09 tháng 10 năm 2017.
  • Thời gian niêm yết danh sách chính thức sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp là ngày 13 tháng 10 năm 2017.
  • Thời gian nhận bằng tốt nghiệp dự kiến vào tháng 11 năm 2017.
3) Lưu ý khác:
  • Sinh viên hệ chính quy hết hạn đã chuyển qua hình thức Từ xa phải nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp tại Bộ phận Tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa (Phòng 004) – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh theo thời gian quy định.
  • Sinh viên có thể liên hệ với Trung tâm Đào tạo Từ xa để được giải đáp thắc mắc qua điện thoại: 18006119 hoặc email: tuvan@oude.edu.vn đến hết ngày 09 tháng 10 năm 2017.
Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên, các Đơn vị liên kết tiếp nhận ý kiến của sinh viên và phản hồi về Trung tâm Đào tạo Từ xa đến hết ngày 09 tháng 10 năm 2017.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết triển khai nội dung thông báo này đến sinh viên và cùng phối hợp thực hiện.
Trân trọng./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.